Saturday, March 14, 2020

Cable Concentration Curl


Cable Concentration Curl

ในกรณีที่ "นั่ง" บริหาร

* * * จังหวะที่ 1 - นั่งบนม้านั่ง โดยในมือข้างหนึ่งจับ "ที่จับ" ( หมายถึง Handle ของอุปกรณ์แมชชีน ) เอาไว้  แล้วเอาข้อศอกไปยันไว้กับหัวเข่า ส่วนมืออีกข้างหนึ่งวางไว้บนหน้าตักของขาอีกข้างหนึ่ง

       ทำตัวให้รู้สึกว่าโดน "ล็อค" ไว้ทั้งตัว  ทำความรู้สึกว่า ให้ขยับได้แค่ข้อศอกลงไปจนถึงมือของแขนข้างที่จับ "ที่จับ" เท่านั้น


* * * จังหวะที่ 2 - ให้ยก "ที่จับ" ขึ้นมาสูงถึงระดับหัวเข่า แล้วค้างอยู่ที่จังหวะนี้ประมาณ 2 วินาที


* * * ค่อยๆลด "ที่จับ" ลงไปสู่ท่าเริ่มต้นใน จังหวะที่ 1

       เมื่อลดระดับ "ที่จับ" ลงไปสู่ จังหวะที่ 1 แล้วให้นับว่า "1"

       จากนั้นให้ทำซ้ำเช่นนี้อีก จนเมื่อ "ที่จับ"ลงไปสู่ท่าเริ่มต้น จังหวะที่ 1 อีกครั้งก็นับว่า "2

       ใช้วิธีนับอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนครบจำนวน Reps ที่กำหนดไว้ เช่นนับได้ 8 Reps  แล้วจึงเปลี่ยนไปใช้มืออีกข้างหนึ่ง จับ "ที่จับ"  โดยยังไม่พักเซท 

       จากนั้นก็เริ่มบริหารตามลำดับตั้งแต่ต้น โดยให้เริ่มนับว่า "1" ใหม่ จนครบ "8

       พอครบแล้วก็ปล่อย "ที่จับ" แล้วจึงถือว่าครบ 1 เซท แล้วให้พัก 1 นาที  /  จากนั้นก็เริ่มบริหารในเซทต่อไป ด้วยการทำซ้ำตั้งแต่ จังหวะที่ 1 - คือทำไล่ลงมาตั้งแต่บรรทัดแรก ของคำอธิบายข้างบนนี้ 


หมายเหตุ - ชื่อท่า Cable Concentration Curl นั้น สามารถทำได้ทั้งการ "นั่ง" แบบที่อธิบายในภาพข้างบนนี้ และการ "ยืน" แบบที่เห็นในภาพข้างล่างนี้ก็ได้นะครับ

       โดยถ้าเป็นการ "ยืน" ก็จะมีหลักการทำ Reps การนับเซท ที่เหมือนกันการ "นั่ง" ( ที่อธิบายมาในข้างต้น ) นะครับ เพียงแต่เราเปลี่ยนเป็น "ยืน" แทนที่จะ "นั่ง" เท่านั้นเอง 


หมายเหตุ - ชื่อท่า Cable Concentration Curl นั้น สามารถทำได้ทั้งการ "นั่ง" แบบที่อธิบายมาในข้อความข้างต้นนี้ และการ "ยืน" ก็ได้นะครับ

       โดยถ้าเป็นการ "ยืน" ก็จะมีหลักการนับ Reps การนับ เซท และการบริหารทุกอย่างเหมือนกันการ "นั่ง" ( ที่อธิบายมาในข้อความข้างต้น ) นะครับ  เพียงแต่เราเปลี่ยนเป็น "ยืน" แทนที่จะ "นั่ง" เท่านั้นเอง 

- END -