Wednesday, March 18, 2020

Decline Push-Up


Decline Push-Up

จังหวะที่ 1 - ใช้เตียงยกน้ำหนัก หรือเก้าอี้ที่สูงประมาณ 18 นิ้ว  จากนั้นหันหลังให้เตียงดังกล่าว ย่อเข่าลงแล้วค่อยๆเอาเท้าขึ้นไปวางบนเตียงทีละข้าง  วางมือสองข้างลงบนพื้น ให้ระยะห่างระหว่างมือเพียงพอที่จะให้หน้าอกแตะพื้นได้ จากนั้นก็เหยียดแขนจนสุด


จังหวะที่ 2 - ให้เริ่มลดระดับตัวลงช้าๆพร้อมกับเริ่มหายใจเข้า


จังหวะที่ 3 - คือจังหวะที่หน้าอกแตะกับพื้น ซึ่งจะเป็นจังหวะที่เราหายใจเข้าเต็มปอดพอดี


จากนั้น ให้ออกแรงดันตัวกลับขึ้นมาพร้อมกับเริ่มหายใจออก จนกระทั่งกลับมาอยู่ใน จังหวะที่ 1 ก็หายใจออกหมดปอดพอดี นับว่า "1"


บริหารซ้ำต่อไปเรื่อยๆ นับต่อไปว่า "2" "3" จนครบจำนวน Rep ที่กำหนดไว้ ก็นับเป็น 1 เซท / ให้พักระหว่างเซท 2 นาที แล้วเริ่มบริหารเซทต่อไป


เทคนิค -  ท่านี้ อาจใช้วิธีบริหารแบบไม่นับจำนวน Rep  / คือหมายความว่าให้ทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดแรงจึงถือเป็น 1 เซท


เน้นย้ำ - ให้พยายามรักษาระดับแนวของลำตัวและขาให้เป็นเส้นตรงเดียวกันตลอดเวลาที่บริหาร


- END -