Wednesday, March 18, 2020

DECLINE FLYESDECLINE FLYES

      ท่านี้เป็นท่าที่คุณ ริช  กาสปาริ (เป็นนักเพาะกายที่ได้อันดับ 2 มิสเตอร์โอลิมเปียหลายสมัย) ได้กล่าวไว้ว่า "ตามปกติ ผมจะเล่นท่านี้แทนท่า DIP FOR CHEST ซึ่งการบริหารท่านี้มีผลดีกับ กล้ามอกส่วนล่าง  โดยผมพบว่าการบริหารด้วยเตียงหัวต่ำแบบนี้ ช่วยทำให้ผมได้บริหารหน้าอกส่วนล่างแบบ ISOLATION TRAINING ได้ดี  สำหรับเวลาบริหาร ขอให้งอข้อศอกไปด้วย ข้อสำคัญคือ หากนมคุณดูเหมือนจะห้อยแล้ว ขอแนะนำว่าอย่าบริหารท่านี้บ่อยเกินไป  โดยทั่วไปแล้ว ให้เลือกบริหารท่านี้เพื่อความหลากหลาย และเป็นการบริหารหน้าอกจากหลายๆมุม"

จากจังหวะหนึ่ง ไปจังหวะสอง หายใจเข้า (กางปีกหายใจเข้า)

จากจังหวะสอง ไปจังหวะหนึ่ง หายใจออก (หุบปีกหายใจออก) แล้วนับว่า 1 (ใช้วิธีนับอย่างนี้ไปจนครบจำนวนครั้งที่กำหนดในเซทนั้น)

- END -