Wednesday, March 18, 2020

DIP WITH WEIGHT


DIP WITH WEIGHT

จังหวะที่ 1 ใส่เข็มขัด ร้อยไว้กับดัมเบลล์หรือแผ่นบาร์เบลล์ให้เรียบร้อย จากนั้นก็ขึ้นไปจับบนอุปกรณ์บาร์คู่ ปล่อยให้ลูกน้ำหนักอยู่บริเวณหว่างขา โดยโซ่นั้นคล้องผ่านต้นขาด้านในไว้ตามภาพในจงหวะที่ 1 

จังหวะที่ 2 ค่อยๆผ่อนตัวลงอย่างช้าๆ พร้อมกับเริ่มหายใจเข้า จนกระทั่งต้นแขนขนานกับพื้น ก็จะหายใจเข้าเต็มปอดพอดี และข้อศอกจะต้องอยู่ ห่าง จากลำตัวให้มากที่สุด เท่าที่จะทำได้ (เพราะถ้าข้อศอกอยู่ใกล้ลำตัว ก็จะกลายเป็นการบริหารกล้ามหลังแขนไป) ตามภาพในจังหวะที่ 2

ดันตัวกับขึ้นไปพร้อมกับเริ่มหายใจออก จนเมื่อกลับไปอยู่ในจังหวะที่ 1 แล้วก็จะหายใจออกหมดปอดพอดี แล้วนับว่า "1"

บริหารซ้ำทั้งหมดอีก แล้วนับว่า "2" "3" ตามลำดับจนครบจำนวนครั้งที่กำหนดไว้ เช่นครบ 8 ครั้ง ก็ถือเป็น 1 เซท พักระหว่างเซท 2 นาทีแล้วเริ่มบริหารเซทต่อไป


- END-