Wednesday, March 18, 2020

Dumbbell Curls


Dumbbell Curls

      Dumbbell Curls เป็นท่าบริหารกล้ามไบเซบด้วยการใช้ลูกดัมเบลล์ ม้วนข้อขึ้นมา

       ตามปกติ การม้วนข้อด้วยดัมเบลล์นั้น ต้นฉบับจะต้องกำหนดมาเลยว่าให้ม้วนข้อแบบไหน เช่น ยืนตัวตรงแล้วม้วนข้อด้วยดัมเบลล์ ,ยืนแล้วก้มตัวลง จนลำตัวส่วนบนขนานกับพื้น แล้วม้วนข้อด้วยดัมเบลล์ ,นั่งม้วนข้อด้วยดัมเบลล์ 

       แต่ถ้าต้นฉบับ ไม่พูดอะไรเลย เพียงแต่บอกว่า ให้บริหารท่า Dumbbell Curls นั้น เจตจำนงของต้นฉบับ จะให้เราบริหารแบบไหนกันแน่ ?

       คำตอบก็คือว่า ให้เราเลือกท่า ด้วยวิธีการดังนี้ครับ คือ

       ให้ใช้ดัมเบลล์แบบที่เห็นในภาพข้างบนนี้ในการบริหาร


       จากนั้น ให้ตัดท่าข้างล่างนี้ออกไป ( แล้วที่เหลือ ก็คือท่า Dumbbell Curls ครับ ) 


      ตัดท่าที่ใช้บาร์เบลล์ และอีแซดบาร์เบลล์ออกไปทั้งหมด


      ตัดท่าที่ใช้เบาะรองข้อศอก ( เบาะพรีชเชอร์ ) ออกให้หมด แม้ว่าคุณจะใช้ดัมเบลล์ในการม้วนข้อก็ตาม / เหตุผลก็เพราะว่า ถ้าต้นฉบับเขาเจตนาจะให้เราใช้เบาะรองข้อศอกแบบที่เห็นในภาพข้างบนนี้ เขาจะต้องมีศัพท์ว่า Preacher แทรกอยู่ด้วย  นั่นก็คือ ถ้าจะให้ใช้เบาะแบบนี้ เขาจะเรียกท่าบริหารนั้นว่า Preacher Dumbbell Curl / ดังนั้น ถ้าต้นฉบับบอกว่าให้ทำท่า Dumbbell Curls เฉยๆ ก็จะต้องไม่มีเบาะพรีชเชอร์แบบที่เห็นอยู่ในรูปข้างบนนั่นเองครับ


     ตัดท่าที่ใช้เคเบิลออกไปทั้งหมด


     ตัดท่าที่ใช้การจับแบบแฮมเมอร์ ดังที่เห็นใน 3 รูปข้างบนนี้ออกทั้งหมด  เพราะถึงแม้ว่าผู้บริหารจะใช้ดัมเบลล์ในการม้วนข้อก็จริง แต่ถ้าจุดมุ่งหมายของต้นฉบับ เขาจะให้เราบริหารท่า Hammer แล้ว เขาจะกำหนดมาเลยว่า ให้ม้วนข้อด้วยดัมเบลล์ด้วยวิธีจับแบบ Hammer

      นั่นก็หมายความว่า ถ้าต้นฉบับพูดเพียงว่าให้บริหารด้วยท่า Dumbbell Curls เฉยๆ ก็คือการที่ต้นฉบับ ไม่ประสงค์ให้เราบริหารด้วยการจับแบบ Hammer เหมือนใน 3 ภาพข้างบนนี้นั่นเองครับ   ตัดท่าที่ใช้เชือกออกไปทั้งหมด


  ตัดท่าที่ใช้ที่ดึงข้อในการเล่นกล้ามไบเซบ


- END -