Wednesday, March 18, 2020

Donkey Calf Raises


Donkey Calf Raises

     ในกรณีที่ต้นฉบับ พูดเพียงสั้นๆว่า ให้บริหารด้วยท่า Donkey Calf Raises นั้น  ก็แปลว่าเขาหมายถึงท่าใดท่าหนึ่งใน 2 ท่าข้างบนนี้ ( คลิ๊กที่รูปเพื่อดูท่าบริหารเต็มได้นะครับ ) / คือหมายความว่า เมื่อต้นฉบับภาษาอังกฤษ พูดถึงท่าที่เราก้มตัวไปข้างหน้า เหมือนกับเราเป็นตัวลา แล้วจัดให้มีน้ำหนักกดลงที่บริเวณสะโพก จากนั้น เราก็เขย่งตัว เพื่อบริหารกล้ามน่อง หรือที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า  Donkey Calf Raises โดยไม่บอกว่าแบกน้ำหนักรูปแบบไหนอยู่ ( ใช้คนธรรมดานั่งบนบริเวณสะโพก หรือ ใช้อุปกรณ์ Machine ) นั่นก็หมายความว่า ผู้บริหารสามารถเลือกรูปแบบใด รูปแบบหนึ่ง (  ใช้คนธรรมดานั่งบนบริเวณสะโพก หรือ ใช้อุปกรณ์ Machine ) เอามาบริหารก็ได้ครับ ก็ถือว่าเป็นการบริหารท่า Donkey Calf Raises เหมือนกันครับ

- END -