Wednesday, March 18, 2020

DORSI - FLEXION


DORSI - FLEXION

            ท่า Dorsi - Flexion โดยใช้เครื่องมือ สำหรับเครื่องมือนี้ เป็นชิ้นเดียวที่คุณ จะได้บริหารกล้ามเนื้อบริเวณหน้าแข้งด้วย ซึ่งเป็นบริเวณที่ไม่มีใครได้บริหารกันเลย วิธีบริหารคือ จัดท่าทางตามรูปที่ 1 วางส้นเท้าบนจากรองซึ่งหมุนได้ จากนั้นจึงกระดกปลายเท้าขึ้น โดยใช้ข้อเท้าเป็นจุดหมุน เมื่อถึงจุดสูงสุดก็เกร็งกล้ามน่อง จากนั้นค่อยๆผ่อนปลายเท้าลง ให้ต่ำที่สุดแล้วหยุดตรงจังหวะที่ต่ำสุดประมาณ 2 วินาที จึงเริ่มครั้งต่อไป ทำให้ได้ 10 - 15 ครั้ง หรือจนหมดแรงไปเลย


- END -