Wednesday, March 18, 2020

Drag Curl


Drag Curl

      ถ้าเป็นการบริหารท่า Barbell Curl ธรรมดา  การเคลื่อนที่ของบาร์เบลล์จะเป็นรัศมีโค้ง คือเคลื่อนที่ตามแนวลูกศรสีเทา ที่เห็นในภาพข้างบนนี้ ซึ่งยังไม่ใช่ความหมายของคำว่า " Drag Curl "


    ถ้าเป็น " Drag Curl " นั้น การเคลื่อนที่ของบาร์เบลล์จะต้องเคลื่อนที่ขึ้นใน "แนวดิ่ง" เท่านั้น ( ไม่เฉไปด้านหน้า ไม่เฉไปด้านหลัง  ต้อง เป็นแนวดิ่ง คือชึ้นและลงแบบตรงๆ ตั้งฉากกับพื้นเท่านั้น )


- END -