Thursday, March 19, 2020

Flat bench presses


ท่านอนดันหน้าอกบนม้าราบ ( Flat bench presses )

      ในกรณีที่หนังสือต้นฉบับ บอกว่าให้ใช้ท่านอนดันหน้าอกบนม้าราบ ( Flat bench presses ) ก็แสดงว่าผู้พูดไม่ได้เน้นว่าต้องใช้ บาร์เบลล์ หรือ ดัมเบลล์ หรือ เครื่องสมิทแมชชีน หรืออุปกรณ์แมชชีนแบบนอนเล่น ,หรืออุปกรณ์แฮมเมอร์

       ดังนั้น เมื่อบอกว่าให้บริหารโดยใช้ท่านอนดันหน้าอกบนม้าราบ ( Flat bench presses ) ก็ให้เพื่อนสมาชิกเลือกท่าบริหารดังข้างล่างนี้ ท่าใดท่าหนึ่งไปใช้ได้เลยครับ

นอนดันหน้าอกบนม้าราบ ด้วย"บาร์เบลล์"


นอนดันหน้าอกบนม้าราบ ด้วย"ดัมเบลล์"


นอนดันหน้าอกบนม้าราบ ด้วย"เครื่องสมิทแมชชีน"


นอนดันหน้าอกบนม้าราบ ด้วย"แมชชีน"


นอนดันหน้าอกบนม้าราบ ด้วย"อุปกรณ์แฮมเมอร์"


- END -