Thursday, March 19, 2020

Front Raise


Front Raise

     ท่า Front Raise นั้น เป้าหมายหลักคือการยกลูกน้ำหนัก หรือเคเบิล ไปทางด้านหน้าของเรา โดยมีจุดประสงค์ก็เพื่อบริหาร กล้ามหัวไหล่ด้านหน้า

       แต่ท่านี้ สามารถทำได้ในหลายรูปแบบ คือใช้ดัมเบลล์ก็ได้ ,ใช้บาร์เบลล์ก็ได้ ,ใช้อุปกรณ์เคเบิลก็ได้ ,ยกดัมเบลล์ขึ้นทางด้านหน้า ด้วยแขนทีละข้างก็ได้ หรือยกบาร์เบลล์ขึ้นทางด้านหน้า ด้วยแขนพร้อมกันทั้งสองข้างก็ได้

       ดังนั้น หากต้นฉบับเอกสารที่ผมแปลนั้น บอกไว้แต่เพียงว่าให้บริหารด้วยท่า Front Raise ก็หมายถึงว่าทางต้นฉบับ เปิดโอกาสให้เราเลือกเอาท่าใดท่าหนึ่งข้างล่างนี้มาใช้ได้เลยครับ ( เพราะทุกท่าข้างล่างนี้ ก็อยู่ในความหมายของคำว่า Front Raise เหมือนกันทั้งหมดครับ )

Alternate Dumbbell Front Raise


Barbell Front Raise

Cable Front Raise

Front Raise with Lat-Machine Bar on Cable Staion

Reverse - Grip Front Presses


- END -