Thursday, March 19, 2020

GOOD MORNING WITH DUMBBELLS


GOOD MORNING WITH DUMBBELLS  

             จังหวะที่ 1 - ยืนแยกขา ให้เท้าทั้งสองห่างกันเท่ากับความกว้างของบ่า ,งอหัวเข่าเล็กน้อย ,วางดัมเบลล์ขนาดเบาๆไว้ที่หัวไหล่แต่ละข้าง โดยให้วางในแนวขวางไว้บนหนอกคอของคุณ  เอามือแต่ละข้างจับตุ้มน้ำหนักทางด้านหน้าเอาไว้               จังหวะที่ 2 - เริ่มเอนร่างกายท่อนบนลง โดยปล่อยให้การงอหัวเข่าเป็นไปตามธรรมชาติ  และที่การงอที่บริเวณหลังส่วนล่างก็ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติเช่นกัน   เอนร่างกายท่อนบนลงไปเรื่อยๆ จนร่างกายท่อนบน "เกือบ" จะขนานกับพื้น จึงหยุดประมาณ 1 วินาที จากนั้นก็ออกแรงกดไปที่ส้นเท้า เพื่อดันร่างกายท่อนบนกลับมายืนตรงในจังหวะที่ 1


- END -