Thursday, March 19, 2020

Hammer Strength Seated Rows


Hammer Strength Seated Rows

 จังหวะที่ 1 - นั่งบนอุปกรณ์ เอาหน้าท้องนาบไปกับเบาะ จัดท่าให้ถนัด จากนั้นเอามือทั้งสองข้างจับที่จับของอุปกรณ์ไว้


จังหวะที่ 2 - ใช้แรงจากกล้ามปีก เริ่มดึงที่จับเข้ามาหาตัวพร้อมกันทั้งสองข้างพร้อมกับเริ่มหายใจออก โดยที่เราต้องรักษาร่างกายท่อนบนในส่วนที่นาบติดกับเบาะนั้นให้อยู่กับที่ ไม่โยกตัวไปด้านหลัง จนกระทั่งดึงที่จับมาจนสุดแล้วเราก็จะหายใจออกหมดปอดพอดี   แล้วค้างไว้ใน จังหวะที่ 2 นี้ประมาณ 2 วินาที


ผ่อน ที่จับ กลับไปอย่างช้าๆ พร้อมกับหายใจเข้า จนกระทั่งกลับไปอยู่ใน จังหวะที่ 1  ก็หายใจเข้าเต็มปอดพอดี นับว่า "1"


ทำซ้ำอีก แล้วนับว่า "2" "3" ไปเรื่อยๆจนครบจำนวน Rep ที่กำหนดไว้ เช่นครบ 8 Reps ก็ถือเป็น 1 เซท พักระหว่างเซท 2 นาที แล้วเริ่มบริหารเซทต่อไป


- END -