Thursday, March 19, 2020

Hack Squat with Barbell


Hack Squat with Barbell


ภาพบน )  เตรียมแผ่นบาร์เบลล์ไว้รองส้นเท้าข้างละ 1 แผ่น

ภาพบน )  หรือใช้ อิฐตัวหนอน รองส้นเท้าข้างละ 1 ก้อนก็ได้      ภาพบน )  จัดแผ่นบาร์เบลล์หรืออิฐตัวหนอน วางอยู่ด้านหลังบาร์เบลล์แบบที่เห็นในภาพข้างบนนี้นะครับ / แล้วจึงเริ่มบริหาร ดังข้างล่างนี้ ...

จังหวะที่ 1 - ยืนหันหลังให้บาร์เบลล์ แล้วย่อก้นลงจับบาร์เบลล์ จากนั้นให้ยืนขึ้นแล้วเอาส้นเท้าทั้งสองข้าง มาวางไว้บนแผ่นบาร์เบลล์ หรือก้อนอิฐ จัดให้เท้าห่างกันเท่ากับความกว้างของไหล่ ปล่อยแขนลงตามปกติ ซึ่งคานบาร์จะอยู่บริเวณก้นของเรา 


จังหวะที่ 2 - ย่อตัวลงไป ตามภาพใน จังหวะที่ 2 จนกระทั่งต้นขาขนานกับพื้น จึงหยุด


ยืดตัวกลับขึ้นไปยืนตรง เหมือน จังหวะที่ 1 แล้วนับว่า "1"


บริหารซ้ำอีกแล้วนับว่า "2" "3" ตามลำดับ จนครบจำนวน Rep ที่กำหนดไว้ เช่นครบ 8 Reps ถือเป็น 1 เซท พักระหว่างเซท 2 นาที แล้วจึงเริ่มบริหารเซทต่อไป   


- END -