Thursday, March 19, 2020

Hack Squat with Machine


Hack Squat with Machine

 จังหวะที่ 1 - เข้าไปอยู่ใต้เบาะรองหัวไหล่ วางเท้าให้ใกล้ๆกัน ส่วนนิ้วเท้าชี้ออกไปทางนอกตัวเล็กน้อย จากนั้นปลดล็อคเครื่องมือ แล้วงอเข่าลงมาให้ต่ำที่สุด หายใจเข้า


จังหวะที่ 2 - ออกแรงเหยียดขาขึ้นมา พร้อมกับเริ่มหายใจออก / โดยเมื่อขาเหยียดตึงสุดแล้ว ก็จะหายใจออกหมดปอดพอดี

       ให้ออกแรงเกร็งกล้ามต้นขาค้างอยู่ในจังหวะนี้ประมาณ 2 วินาที


งอเข่า เพื่อลดระดับตัวลงมาพร้อมกับเริ่มหายใจเข้า / จนเมื่อถึงจุดต่ำสุดใน จังหวะที่ 1  ก็หายใจเข้าเต็มปอดพอดี แล้วนับว่า "1"


บริหารซ้ำแล้วนับต่อไป "2","3"จนครบจำนวน Rep ที่กำหนดไว้ เช่นนับครบ 8 Reps ก็ถือเป็น 1 เซท จากนั้นก็ล็อคตัวแผ่นน้ำหนักกลับที่เดิม แล้วพัก 2 นาที จากนั้นจึงมาเริ่มบริหารเซทต่อไป


หมายเหตุ - การวางมือนั้น จะวางไว้ที่ใดก็ได้ เช่น ใช้มือจับเบาะอย่างภาพข้างบน หรือจะใช้มือจับที่จับด้านบน หรือจับที่จับด้านล่าง


- END -