Thursday, March 19, 2020

HAMMER STRENGTH INCLINE BENCH PRESSES


HAMMER STRENGTH INCLINE BENCH PRESSES


     จะบริหารท่านี้ได้ ต้องมีอุปกรณ์ที่เรียกว่า Hammer strength incline bench presses machine ก่อนนะครับ ซึ่งอุปกรณ์ Hammer strength จะมีหลายรูปแบบ แต่สำหรับที่จะเล่นในท่านี้ เบาะรองหลังเรา จะต้องเอียงทำมุมเฉียงแบบในรูปนะครับ  จะไม่ตั้งฉากกับพื้น  ซึ่งอุปกรณ์ด้านล่างนี้ มีไว้เล่นท่า Hammer strength bench presses คือเป็นท่า bench presses ธรรมดา ไม่ได้เป็นการ "incline (เอียง)" อย่างที่เราจะบริหารในหน้านี้กันนะครับ

      ความแตกต่างระหว่างการใช้อุปกรณ์ Hammer Strength บริหารท่า Bench presses ธรรมดา กับบริหารท่า Incline Bench presses นั้น  บางทีดูยาก แต่ก็มีรูปเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างดังนี้ครับ คือ

       จะเห็นได้ว่าตัวอุปกรณ์ Hammer Strength สำหรับเล่นท่า Incline กับเล่นท่า Bench presses ธรรมดา  จะคล้ายๆกัน แต่ถ้าสังเกตในรูปข้างบนให้ดีจะเห็นว่าเป็นอุปกรณ์คนละตัวกัน
       วิธีดูว่าเป็นตัวเล่น Incline Bench presses หรือตัวเล่น Bench presses ธรรมดา ก็ดูที่ว่าเวลาเราดัน "ที่จับ" ออกไปจากตัวนั้น ถ้าเป็นตัว Incline เวลาดัน เราจะรู้สึกได้ว่าทิศทางที่เราดัน "ที่จับ" ออกไป จะเป็นเส้นทางที่เฉียงขึ้นไปทางด้านบน (อาจจะทำมุม 30 องศาหรือ 45 องศากับพื้น แล้วแต่คนที่ออกแบบอุปกรณ์มา)   ในขณะที่ตัว Bench presses ธรรมดา ค่อนข้างจะไปในแนวขนานกับพื้นมากกว่าครับ


- END -