Thursday, March 19, 2020

Hammer Curls


Hammer Curls

       Hammer แปลว่า ฆ้อน ,ดังนั้น การจับลูกน้ำหนักแบบ Hammer ก็คือการจับลูกน้ำหนักเหมือนกับการกำด้ามฆ้อนนั่นเองครับ

       ท่า Hammer คือการจับก้านดัมเบลล์ เหมือนจับด้ามฆ้อน

       ถ้าเป็นการจับดัมเบลล์แบบ Hammer แล้วล่ะก็  เวลาที่ดัมเบลล์อยู่ในตำแหน่งที่เราเหยียดแขนลงสุด   ลักษณะการถือดัมเบลล์ ก็จะเป็นเหมือนการถือฆ้อน  คือฝ่ามือของเรา จะหันเข้าหาลำตัว

       แต่ถ้าเวลาเราเหยียดแขนแล้ว เราถือดัมเบลล์ให้หันฝ่ามือไปทางอื่น ( ไม่ได้หันเข้าหาลำตัว ) เหมือนที่เห็นในภาพข้างบน  อย่างนี้ ไม่ถือว่าเป็นการจับแบบ Hammer นะครับ

       สรุปตรงนี้ก่อนว่า เมื่อเราใช้คำว่า " Hammer Curl " มันก็คือการจับดัมเบลล์ หรือจับเชือก ด้วยวิธีจับแบบเดียวกับที่เราจับฆ้อน ( เหมือนในรูปที่อธิบายมาทั้งหมดข้างต้นนี้น่ะครับ )

       ย้อนกลับมาพูดเรื่องต้นฉบับภาษาอังกฤษกันก่อนครับ ตามปกติ เวลาพูดถึงท่า Hammer Curl  เขาจะต้องบอกรายละเอียดว่า นั่งหรือยืน ,และที่ว่านั่งนั้น  นั่งแบบหลังตรง หรือว่านั่งบนม้าเอียง ,และที่ว่าเป็นท่า Hammer นั้น ใช้อุปกรณ์อะไร ( เพราะมันใช้ได้ทั้งสองแบบคือ ดัมเบลล์ และเชือก )

       แต่ถ้าต้นฉบับบอกมาสั้นๆเลยว่า บริหารด้วยท่า Hammer Curl นั่นก็หมายความว่า ต้นฉบับพูดมาแบบกว้างๆว่า ให้จับอุปกรณ์ด้วยวิธีจับแบบถือฆ้อน ( แบบที่เห็นในรูปข้างบน ) เท่านั้น ส่วนรายละเอียดอย่างอื่น ( เช่นการนั่ง หรือยืน ฯลฯ ) จะทำอย่างไรก็ได้

       ดังนั้น ถ้าในต้นฉบับภาษาอังกฤษบอกว่า บริหารด้วยท่า Hammer Curl เพื่อนสมาชิกก็สามารถเลือกท่าใดท่าหนึ่ง ดังข้างล่างนี้ นำไปบริหารได้เลยครับ

ยืนแล้วสลับยกดัมเบลล์ด้วยแขนทีละข้าง


ยืนแล้วยกดัมเบลล์พร้อมกันด้วยแขนทั้งสองข้าง


ยืนแล้วสลับยกดัมเบลล์ด้วยแขนทีละข้าง
โดยยกแบบขวางด้านหน้าของลำตัว ( Cross-Body Hammer Curl ) ยืนดึงเชือก โดยจับแบบ  Neutral Grip


นั่งบนม้านั่ง แล้วยกดัมเบลล์ขึ้นพร้อมกันด้วยแขนทั้งสองข้าง

นั่งบนม้านั่ง แล้วสลับยกดัมเบลล์ด้วยแขนทีละข้าง


นั่งพิงหลังบนม้าเอียง แล้วยกดัมเบลล์ขึ้นพร้อมกันด้วยแขนทั้งสองข้าง


- END -