Thursday, March 19, 2020

INCLINE - BENCH DUMBBELL ROW


INCLINE - BENCH DUMBBELL ROW

                 จังหวะที่ 1 - ปรับระดับเตียงให้ได้ประมาณ 60 ถึง 80 องศา เอาหัวเข่าของขาข้างหนึ่งวางไว้บนเตียง และวางเท้าของขาอีกข้างหนึ่งไว้กับพื้น , เอามือของแขนข้างที่ยังไม่ได้บริหารไปจับไว้ที่บริเวณส่วนหัวของเบาะ , ถือดัมเบลล์ไว้ในมือแล้วเหยียดแขนลงให้สุด จนรู้สึกว่ากล้ามปีกของแขนข้างนั้นถูกดึงลงไปเต็มที่  
               จังหวะที่ 2 - ดึงแขนข้างที่ถือดัมเบลล์ขึ้นมา โดยให้ข้อศอกชี้ไปทางด้านหลัง  ดึงขึ้นไปให้สุด เท่าที่จะทำได้ เมื่อถึงจังหวะที่ดึงไปสูงสุดแล้ว ให้ค้างจังหวะไว้ประมาณ 2 วินาที
               จากนั้นจึงค่อยผ่อนดัมเบลล์ลงมาจนกระทั่งแขนเหยียดตึง (กลับมาสู่จังหวะที่ 1 นั่นเอง)


END -