Thursday, March 19, 2020

INCLINE BOARD LEG RAISES


INCLINE BOARD LEG RAISES

จังหวะที่ 1 เอาหลังนอนลงไปบนกระดานเอียง ให้ศีรษะอยู่สูงกว่าปลายเท้า  หาที่สำหรับให้มือจับไว้ เช่นบริเวณที่ว่างของกระดานเอียงทางด้านบนศีรษะเรา เหยียดร่างกายทั้งตัวออกไป ขาทั้งสองข้างเหยียดตึงและให้อยู่ติดกัน  ส่วนปลายเท้าก็ชี้ไปที่พื้น

จังหวะที่ 2 ค่อยๆยกขาขึ้นมาโดยพยายามรักษาให้ขาเหยียดตึงตลอดเวลา พร้อมกับเริ่มหายใจออก จนเมื่อยกขาทั้งสองขึ้นสูงสุดเท่าที่จะทำได้แล้ว ก็จะหายใจออกหมดปอดพอดี นับว่า "1"

ค่อยๆผ่อนขาทั้งสองข้างกลับลงอย่างช้าๆ พร้อมกับเริ่มหายใจเข้า จนกระทั่งกลับไปอยู่ในจังหวะที่ 1 แล้ว ก็หายใจเข้าเต็มปอดพอดี

บริหารซ้ำตั้งแต่เริ่ม แล้วนับต่อไป โดยให้นับในจังหวะที่ 2  จนครบจำนวนครั้งที่กำหนดไว้ เช่นครบ 15 ครั้ง ก็ถือเป็น 1 เซท พักระหว่างเซท 1 นาทีแล้วเริ่มบริหารเซทต่อไป


END -