Friday, March 20, 2020

Incline Dumbbell Flyes


Incline Dumbbell Flyes

จังหวะที่ 1 - นอนบนอุปกรณ์ม้าเอียง ถือดัมเบลล์ไว้ในสองมือ เหยียดแขนขึ้นไปเหนือศีรษะจนตึง หันฝ่ามือทั้งสองข้างเข้าหากัน


จังหวะที่ 2 - กางแขนออกทั้งสองข้างอย่างช้าๆ พร้อมกับเริ่มหายใจเข้า  จนเมื่อกางแขนออกจนเต็มที่แล้วก็จะหายใจเข้าเต็มปอดพอดี


ออกแรงจากกล้ามหน้าอก ค่อยๆหุบแขนกลับขึ้นไปอย่างช้าๆพร้อมกับเริ่มหายใจออก จนเมื่อแขนเหยียดตึงใน จังหวะที่ 1  แล้วก็จะหายใจออกหมดปอดพอดี แล้วนับว่า "1"


บริหารซ้ำอีก แล้วนับต่อไปว่า "2" "3" จนครบจำนวน Rep ที่กำหนดไว้ เช่นครบ 12 Reps ก็ถือเป็น 1 เซท พักระหว่างเซท 1 นาทีแล้วจึงเริ่มบริหารเซทต่อไป


- END -