Friday, March 20, 2020

LEG CURL WITH DUMBBELL


LEG  CURL WITH DUMBBELL

จังหวะที่ 1 นอนคว่ำบนเตียงนอน ใช้เท้าทั้งสองข้างคีบลูกดัมเบลล์ไว้ เหยียดขาตึง

จังหวะที่ 2 ออกแรงที่ กล้ามต้นขาด้านหลัง  ยกขาท่อนล่างขึ้นมาอย่างช้าๆ พร้อมกับหายใจออก จนเมื่อขาท่อนล่างตั้งฉากกับพื้นแล้ว ก็หายใจออกหมดปอดพอดี ค้างอยู่ที่จังหวะนี้ 2 วินาที

ค่อยๆ ผ่อนขาท่อนล่างกลับลงไป พร้อมกับเริ่มหายใจเข้า จนเมื่อขาท่อนล่างเหยียดตึงตามภาพในจังหวะที่ 1 แล้วก็หายใจเข้าเต็มปอดพอดี  แล้วนับว่า "1"

ทำซ้ำอีก แล้วนับว่า "2" "3" ต่อไปตามลำดับ จนครบจำนวนครั้งที่กำหนดไว้ ก็ถือเป็น 1 เซท พักระหว่างเซท 2 นาที แล้วเริ่มบริหารเซทต่อไป

ความรู้เพิ่มเติม

         เมื่ออ่านในตำรา หรือในเวป พบคำว่า LEG CURL มันหมายถึงการออกกำลังกล้ามต้นขาส่วนหลัง (Hamstring) ด้วยท่าใดๆก็ตาม ที่มีการม้วนกล้ามไบเซบของต้นขาเข้าและออก (คำว่ากล้ามไบเซบ ไม่ได้หมายถึงกล้ามแขนอย่างเดียวนะครับ แต่หมายถึงกล้ามเนื้อที่เวลาทำงาน ต้องมีการหดตัว ดังนั้น ในกล้ามเนื้อต้นขาของเรา คำว่ากล้ามไบเซบสำหรับต้นขา ก็คือกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนั่นเอง)

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ ) 

      ตามรูปข้างบน เราเรียกรวมทั้งสองท่าว่า Leg curl แต่ถ้าแยกเป็นท่าออกมาแล้ว สำหรับท่านอนจะเรียกว่า Lying Leg Curl ส่วนท่ายืนเรียกว่า Standing Leg Curl          สรุปว่า ถ้าเจอในหนังสือว่า Leg Curl ก็คือการไม่ได้เจาะจงว่าบริหารท่าไหนในสองท่านี้ ซึ่งอาจจะเป็นการบริหารทั้งสองท่าเลยก็ได้ครับ


END -