Saturday, March 21, 2020

Lying Torso Raise


Lying Torso Raise

จังหวะที่ 1 - นอนคว่ำหน้า เอาบริเวณหลังข้อเท้าสอดไว้สอดไว้ใต้ตู้ หรือขาโต๊ะที่ยึดมั่นคง หรือจะหาคนช่วยจับไว้ก็ได้  เอามือทั้งสองข้างประสานไว้ที่ท้ายทอย


จังหวะที่ 2 - เริ่มยกร่างกายท่อนบนขึ้นมาพร้อมกับเริ่มหายใจออก จนเมื่อร่างกายท่อนบนถูกยกได้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็จะหายใจออกหมดปอดพอดี 


จังหวะต่อไป ผ่อนร่างกายท่อนบนลงมาพร้อมกับเริ่มหายใจเข้า จนเมื่อกลับมาอยู่ใน จังหวะที่ 1  โดยสมบูรณ์แล้วก็หายใจเข้าเต็มปอดพอดี  นับว่า "1"


จังหวะต่อไป ทำซ้ำ จังหวะที่ 2 จนกระทั่งกลับมาอยู่ใน จังหวะที่ 1  อีกครั้ง ก็นับว่า "2" ทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนครบจำนวน Rep ที่กำหนดไว้ เช่นนับได้ถึง 10 Reps แล้ว ก็ถือเป็น 1 เซท พักระหว่างเซท จากนั้นจึงเริ่มบริหารเซทต่อไป


หมายเหตุ  - ควรทำดังนี้คือ

       เพิ่มความยาก ด้วยการถือลูกดัมเบลล์ไว้บริเวณท้ายทอย ใช้มือสองข้างจับไว้


- END -