Saturday, March 21, 2020

Lying Triceps ExtensionsLying Triceps Extensions

     ในกรณีที่ตารางฝึกในหนังสือต้นฉบับ บอกแต่เพียงว่าให้บริหารด้วยท่า Lying Triceps Extensions  แต่ไม่ได้บอกว่าให้ใช้อุปกรณ์อะไรในการบริหาร นั่นก็หมายความว่าเพื่อนสมาชิกสามารถเลือกได้เลยว่าจะบริหารแบบไหนในข้างล่างนี้นะครับ

 บริหารด้วยคาน EZ Bar ( อันนี้นิยมที่สุดนะครับ )


บริหารด้วยบาร์เบลล์ธรรมดา


บริหารด้วยดัมเบลล์


บริหารด้วยแมชชีน + คานตรง


บริหารด้วยแมชชีน + เชือก


- END -