Saturday, March 21, 2020

Single-leg Lying Leg Curl


Single-leg Lying Leg Curl

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ ) 

     ( ภาพบน ) ให้บริหารดังนี้

       จังหวะที่ 1 - นอนราบไปบนเตียงอุปกรณ์ Lying Leg Curl Machine ( ตามที่เห็นอยู่ในภาพข้างบนนี้ )


       จังหวะที่ 2 - ใช้ขาข้างที่ "ไม่ถนัด" ขึ้นบริหารก่อน สมมติว่า "ขาซ้าย" เป็นขาข้างที่ไม่ถนัด ก็ให้บริหารด้วย "ขาซ้าย" ก่อน  /  โดยบริหารขาซ้ายให้ได้จำนวน Reps ที่กำหนดไว้ เช่นบริหาร 10 Reps 


ขอแทรกนิดนึงครับ  

       หลักการก็คือว่า เราต้องบริหารขาข้างที่ "พัฒนาการด้อยกว่า" ก่อน ขาอีกข้างหนึ่ง ในตอนที่อยู่ "ต้นเซท"  /  เพราะตอนที่อยู่ "ต้นเซท" นั้น ร่างกายพึ่งได้รับการพักผ่อนมา ดังนั้น ร่างกายจึงยังสดชื่นอยู่  /  เมื่อร่างกายยังสดชื่นอยู่  กล้ามเนื้อที่ถูกบริหารตอนที่ร่างกายยังสดชื่นอยู่ จะถูกบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

       ในตัวอย่างนี้ สมมติว่ากล้ามต้นขาด้านหลัง ด้านซ้าย เป็นขาข้างที่ "พัฒนาการด้อยกว่า"  /  ดังนั้น เราต้องบริหาร กล้ามต้นขาด้านหลัง ด้านซ้าย ตอน "ต้นเซท" ( คือบริหารก่อนกล้ามต้นขาด้านหลัง ด้านขวา )

       เพราะตอนที่อยู่ "ต้นเซท" นั้น ร่างกายพึ่งได้รับการพักผ่อนมา ดังนั้น ร่างกายจึงยังสดชื่นอยู่  /  เมื่อร่างกายยังสดชื่นอยู่  ถ้าเราบริหารกล้ามต้นขาด้านหลัง ด้านซ้าย  ตอน "ต้นเซท" ( ซึ่งเป็นตอนที่ร่างกายยังสดชื่นอยู่ )  ก็จะทำให้ กล้ามต้นขาด้านหลัง ด้านซ้าย ได้รับการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด   /  เมื่อได้รับการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ก็จะทำให้ กล้ามต้นขาด้านหลัง ด้านซ้าย  มีพัฒนการที่ "เติบโตทัน" กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง ด้านขวา นั่นเอง

       เพราะถ้าเราเอา กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง ด้านขวา ไปบริหารก่อนกล้ามต้นขาด้านาหลัง ด้านซ้าย ในตอน "ต้นเซท"  ก็จะส่งผลให้ กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง ด้านขวา พัฒนาดีขี้น ( คือดีกว่า กล้ามต้นขาด้านาหลัง ด้านซ้าย ) ไปเรื่อยๆจน "ทิ้งห่าง"  /   ผลที่ออกมาก็คือ ผู้บริหารจะมี กล้ามต้นขาด้านหลังที่ไม่สมดุลกัน นั่นคือมี กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง ด้านขวา พัฒนาดีกว่า กล้ามต้นขาด้านาหลัง ด้านซ้าย

สรุป ในท่าที่ต้องบริหารด้วยขาทีละข้างนั้น ผู้บริหาร จะต้องบริหารบริหารขาข้างที่ "พัฒนาการด้อยกว่า" ก่อน ขาอีกข้างหนึ่ง ในตอนที่อยู่ "ต้นเซท" 


( ไม่สามารถแสดงภาพได้ ) 

จังหวะที่ 3 - จากนั้นให้สลับมาใช้ขาอีกข้างหนึ่ง ( เป็นขาข้างขวา ) โดยที่ยังไม่มีการพักคั่นกลาง  /  แล้วบริหารต่อให้ครบจำนวน Reps ที่กำหนดไว้ คือบริหารให้ได้ 10 Reps  แล้วจึงถือว่าจบ เซทที่ 1  แล้วจึงพักเซท


       
หลังจากพักเซทเรียบร้อยแล้ว ก็มาเริ่มบริหารด้วยเซทถัดไป ( คือบริหาร เซทที่ 2 ) โดยไปเริ่มที่ จังหวะที่ 1 ใหม่


- END -