Saturday, March 21, 2020

Machine Chest Press


Machine Chest Press

จังหวะที่ 1 - จัดม้านั่งให้พนักพิงหลังของอุปกรณ์นั้น "ตั้งฉาก" กับพื้นห้อง / จากนั้น ให้ผู้บริหารนั่งลงบนม้านั่งของอุปกรณ์ / เอาหลังและศีรษะแนบไปกับตัวเบาะ  เอามือจับ Handle ( ถ้ามีระดับของ Handle สูงต่ำให้เลือก ให้เลือก Handle ที่อยู่ในระดับแนวเดียวกัน หรือใกล้เคียงกับระดับหัวนมของผู้บริหาร )


จังหวะที่ 2 - ดัน Handle ออกไปจากตัวพร้อมกับเริ่ม "หายใจออก"

       โดยกะจังหวะว่า เมื่อดัน Handle ออกไปจนสุดแล้ว  ก็จะหายใจออก "หมดปอด" พอดี / แล้วนับว่า "1"


ค่อยๆลด Handle กลับมาพร้อมกับเริ่ม "หายใจเข้า"

       โดยกะจังหวะว่า เมื่อผ่อน Handle จนกลับมาชิดหน้าอกแล้ว ( คือตัว Handle กลับมาอยู่ชิดหน้าอกอีกครั้ง ตามภาพใน  จังหวะที่ 1 )  ก็จะหายใจเข้า "เต็มปอด" พอดี


เริ่มดัน Handle ออกไปใหม่ ( คือทำ จังหวะที่ 2 ซ้ำอีก ) พร้อมกับเริ่ม "หายใจออก"  จนเมื่อดันไปสุดแขน ( คือแขนเหยียดตรงแล้ว ) ก็นับว่า "2"


ค่อยๆลด Handle กลับมา จังหวะที่ 1 พร้อมกับเริ่ม "หายใจเข้า"


บริหารซ้ำเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ แล้วนับเป็น "3" เป็น "4" จนกระทั่งครบตามจำนวน Rep ที่กำหนด เช่นครบ 8 Reps ก็ปล่อยมือจาก Handle และถือว่าจบ 1 เซท แล้วพัก 1 นาที แล้วจึงเริ่มบริหารในเซทต่อไป


- END -