Monday, March 23, 2020

MEDICINE - BALL TWIST


MEDICINE - BALL TWIST

             เริ่มต้นด้วยการยืนให้เท้าห่างกันเท่ากับความกว้างของหัวไหล่ ถือลูกบอลแบบ Medicine - Ball ไว้ที่บริเวณหน้าท้อง ให้คู่ฝึกยืนห่างออกไปประมาณ 6 - 8 ฟุต ทางด้านหน้า จากนั้นให้คุณเอียงตัวไปด้านซ้าย ตามภาพจังหวะที่ 1 แล้วส่งบอลไปที่คู่ฝึกตามภาพจังหวะที่ 2 โดยให้มีความรู้สึกว่า ใช้แรงส่งจากกล้ามเอวของคุณ  จากนั้นก็ให้คุณยืนค้างอยู่ดังภาพจังหวะที่ 2 (ผู้ชาย) ก่อน แล้วให้คู่ฝึก โยนลูกบอลกลับมา ซึ่งคุณจะต้องเอียงตัวรับให้ได้เหมือนภาพในจังหวะแรก

              ให้ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จนรู้สึกล้าที่เอวมากแล้ว จึงเปลี่ยนมาทำอีกด้านหนึ่ง

              เคล็ดลับ : ถ้าต้องการเพิ่มแรงต้านทาน ให้ใช้ลูกบอลที่หนักขึ้น หรือไม่ก็ให้คู่ฝึก โยนบอลให้คุณแรงขึ้นกว่าเดิม

- END -