Monday, March 23, 2020

MEDICINE - BALL CRUNCH


MEDICINE - BALL CRUNCH


            ตั้งท่าสำหรับการบริหารท่า CRUNCH เอาไว้ก่อน โดยให้ห่างจากคู่ฝึกของคุณทางด้านหน้าประมาณ 5 - 8 ฟุต วางฝ่าเท้าให้แบนราบไปกับพื้น งอหัวเข่าให้ทำมุมกันเอง 90 องศา จากนั้นจึงเริ่มม้วนหน้าท้องขึ้นในท่า CRUNCH เมื่อถึงจุดสูงสุดแล้ว ให้คู่ฝึกโยนลูกบอลพิเศษ ที่เรียกว่า medicine ball มาให้คุณ

              จับลูกบอลไว้พร้อมกับผ่อนลำตัวลงไป จนกระทั่งหลังเกือบแตะกับพื้นจึงหยุด  จากนั้นคุณก็ม้วนหน้าท้องขึ้นในท่า CRUNCH แล้วโยนลูกบอลกลับไปให้คู่ฝึกของคุณ

              เคล็ดลับ : จะทำการโยนลูกบอลไปให้คู่หูคุณ ก็ต่อเมื่อคุณ CRUNCH ขึ้นมาเต็มที่แล้ว

- END -