Monday, March 23, 2020

Meadows Row


Meadows Row

วิธีบริหาร 

       ให้เอาคานบาร์เบลล์ด้านหนึ่ง ( ซึ่งเป็นด้านที่ไม่ใส่แผ่นบาร์เบลล์ ) เอาไปยันไว้กับมุมห้อง หรือมุมเสาที่มั่นคง

       ส่วนคานบาร์เบลลด์อีกด้านหนึ่ง ให้ใส่แผ่นบาร์เบลล์ตามปริมาณที่เราต้องการ

       ยืนที่ด้านข้างของบาร์ ตรงส่วนบน / และหันหน้าเข้าหาบาร์ 

       เอามือของข้างที่จะบริหารกล้ามปีก ไปจับที่ปลายบาร์ ( ถ้าเป็นคนถนัดขวา คุณควรใช้มือซ้ายเริ่มบริหารท่านี้ก่อน เพื่อให้กล้ามปีกข้างซ้ายของคุณ โตทันกล้ามปีกข้างขวา / เพราะว่า คนที่ถนัดขวา มักจะมีกล้ามปีกข้างขวา โตกว่ากล้ามปีกข้างซ้าย ดังนั้น เวลาที่จะบริหารกล้ามปีกด้วยท่าใดๆก็ตาม ที่บริหารด้วยกล้ามปีกทีละข้าง  ก็ควรเริ่มบริหารด้วยกล้ามปีกข้างที่เล็กก่อนเสมอ )

       ดึงตัวบาร์ขึ้นไปถึงบริเวณซี่โครง คล้ายกับการบริหารด้วยท่า One - Arm Dumbbell Row

       พอบริหารครบ 8 ครั้ง ก็ "อย่าพึ่งพัก" ให้เปลี่ยนตำแหน่งยืน ไปอยู่จุดตรงกันข้ามกับที่ยืนตอนแรก แล้วใช้มือขวาบริหารต่ออีก 8 ครั้ง

       ทั้งหมดนี้ ถือเป็น "1 เซท"


กรณีที่ใช้เทคนิค Dropsets 

       จะ "ต่าง" จากการบริหารท่า Meadows Row แบบธรรมดา ในเรื่องของการพักระหว่างเซท

       คือถ้าเป็นการบริหารแบบธรรมดานั้น เมื่อบริหารแขนซ้ายเสร็จ ก็ "ไม่ให้พัก"  แล้วก็มาบริหารด้วยแขนขวาต่อทันที

       แต่เมื่อใช้เทคนิค Dropsets แบบที่เห็นในวีดีโอข้างบนนี้แล้ว  เมื่อบริหารด้วยแขนซ้ายครบแล้ว ( คือทำเสร็จครบถ้วนเหมือนในภาพวีดีโอข้างบนนี้ ) ก็ให้พักสัก 20 วินาที แล้วเปลี่ยนมาบริหารด้วยแขนขวา

       แล้วเมื่อบริหารด้วยแขนขวาเสร็จแล้ว ถึงค่อย "พักเซทยาว" เช่นอาจจะพัก 1 นาทีถึง 1 นาที 30 วินาทีไปเลย แล้วค่อยขึ้นเซทใหม่ 


- END -