Tuesday, March 24, 2020

ONE - ARM CABLE CURLS


ONE - ARM CABLE CURLS


(จังหวะที่ 1) หันหน้าเข้าหาลูกรอก เหยียดแขนข้างที่จะบริหารให้สุด

(จังหวะที่ 2) ม้วนข้อขึ้นมาจนสุด

 จากจังหวะ 1 ไปจังหวะ 2 หายใจออก (ม้วนข้อมือขึ้นมาพร้อมกับหายใจออก)

จากจังหวะ 2 กลับมาจังหวะ 1 หายใจเข้า (ผ่อนที่จับกลับลงไปที่เดิม ให้หายใจเข้า) พอที่จับกลับไปอยู่ที่เดิมแล้ว (คือเหยียดแขนตรงสุดแล้ว) ให้นับว่า "1"

       ทำซ้ำทั้งหมดอีก (ม้วนข้อมือขึ้น แล้วผ่อนข้อมือลง) นับว่า "2"  ทำอย่างนี้เรื่อยไปจนครบจำนวนครั้งที่กำหนด เช่นครบ 8 ครั้ง ก็เปลี่ยน มืออีกข้าง มาจับแทน แล้วก็ทำแบบเดียวกัน นับให้ได้ 8 ครั้งเท่ากัน

- END -