Tuesday, March 24, 2020

ONE - ARM HAMMER PREACHER CURL


ONE - ARM HAMMER PREACHER CURL

ท่านี้เป็นท่าบริหาร กล้ามบราชิเอลิส

จังหวะที่ 1 ให้เริ่มด้วยแขนซ้ายก่อน โดยถือดัมเบลล์ไว้ แล้วเอา ต้นแขน พาดไว้บนเบาะ  หันฝ่ามือให้นิ้วโป้งตั้งขึ้น ส่วนมืออีกข้างหนึ่งจับไว้ที่ตัวเบาะเพื่อความสมดุลในการทรงตัว

จังหวะที่ 2 เริ่มม้วนข้อ (Curl) ยกดัมเบลล์ขึ้นมาตรงๆอย่างช้าๆ โดยไม่ต้องหมุนข้อมือ พร้อมกับหายใจออก จนดัมเบลล์ขึ้นมาอยู่ในจุดสูงสุด ก็จะหายใจออกหมดปอดพอดี

จากนั้นค่อยๆผ่อนลูกดัมเบลล์ลงอย่างช้าๆพร้อมกับหายใจเข้า จนเมื่อดัมเบลล์อยู่ในจุดต่ำสุดในจังหวะที่ 1 แล้ว ก็หายใจเข้าเต็มปอดพอดี แล้วนับว่า "1"

บริหารซ้ำตั้งแต่เริ่มใหม่ แล้วนับต่อไปเป็น "2" "3" ตามลำดับ จนครบจำนวนครั้งที่กำหนดไว้ เช่นครบ 10 ครั้ง ก็ให้เปลี่ยนไปบริหารด้วยแขนขวาทันทีโดยไม่พักก่อน  แล้วเริ่มนับซ้ำเป็น "1" "2" "3" จนครบอีก 10 ครั้งเท่ากับแขนซ้าย จึงจะถือว่าจบ 1 เซท แล้วให้วางดัมเบลล์ลงที่พื้น พักระหว่างเซท 1 นาที แล้วจึงเริ่มบริหารเซทต่อไป


 - END -