Tuesday, March 24, 2020

One - Arm Floor Row


One - Arm Floor Row

        ท่านี้คือท่าบริหารกล้ามปีกที่ถูกคิดค้นโดยคุณ  Alexander Fedorov  นะครับ 

       คุณ Alexander Fedorov พูดว่า "ในท่านี้ เป็นการบริหารกล้ามปีกด้วยแขนทีละข้าง

       สมมติว่าผมจะบริหารกล้ามปีกข้างขวาก่อน ผมก็จะนั่งกับพื้น แล้วเอา "เข่าขวา" ยันกับพื้นไว้ / ส่วนขาซ้ายก็ตั้งไว้ด้านหน้า 

       จากนั้นผมจะเอนตัวไปข้างหน้า แล้วใช้มือขวาจับไปที่ Handle  โดย Handle ดังกล่าว ต่อไว้กับ  ลูกรอกที่อยู่ระดับพื้น  เพื่อจะเริ่มทำการบริหาร

       เมื่อบริหารกล้ามปีกข้างขวาเสร็จแล้ว ก็เปลี่ยนมาบริหารกล้ามปีกข้างซ้าย ด้วยการเปลี่ยนมาใช้มือซ้ายจับ Handle และสลับเอา "เข่าซ้าย" ยันกับพื้นไว้ / ส่วนขาขวา ก็ตั้งไว้ด้านหน้า ( คือให้สลับตำแหน่งขากับตอนที่บริหารกล้ามปีกข้างขวานั่นเอง )

       ท่านี้มีประโยชน์มากกว่าท่าอื่นตรงที่ว่า เวลาที่ผมเหยียดแขนตึงนั้น กล้ามปีกของผมจะถูกเหยียดตึงอย่างเต็มที่ ( full stretch )  /  และเวลาที่ผมดึง Handle เข้ามานั้น ผมสามารถดึง Handle ได้ไกลกว่าท่าอื่น ซึ่งทำให้กล้ามปีกของผม หดเกร็งอย่างเต็มที่ ( full contraction ) ด้วยเช่นกัน

       มันเป็นท่าที่มีระยะทางการเคลื่อนที่ไกลมาก ( Long  range of motion  )

       ท่านี้คือท่าที่สร้าง  กล้ามเนื้อปีกส่วนนอก  ให้กับผมได้โดยตรงเลยครับ"


 - END -