Tuesday, March 24, 2020

One Arm Rear Delts on Cable Station


One Arm Rear Delts on Cable Station

     เนื่องจากท่านี้ เป็นท่าพลิกแพลงท่าหนึ่ง ซึ่งออกแบบโดยแชมป์เพาะกายชื่อ แม็ก ชาร์ล  ดังนั้น ผมจึงหาภาพประกอบ หรือภาพวีดีโอสำหรับท่านี้ไม่ได้เลยครับ

       จึงต้องใช้วิธีปะติดปะต่อเอาเอง โดยใช้คำพูดของแชมป์คนนี้ ( แม็ก ชาร์ล ) ประกอบไปด้วย เพื่อให้เพื่อนสมาชิกมองเห็นภาพตามนะครับ

       ขั้นตอนแรก เตรียมที่จับแบบเชือกไว้ก่อน  จากนั้น ก็ให้ทำดังข้างล่างนี้

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

     ภาพบน ) ขั้นตอนที่สอง อธิบายได้ดังนี้

       ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพบนนั้น - ก็เป็นไปตามภาพ คือให้มือของข้างที่จะบริหารนั้น กำปลายเชือกไว้ / โดยด้านข้างของมือข้างนั้น ก็จะสัมผัสอยู่กับ "ลูกกลมๆสีดำ" ตรงที่ ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพบนนั่นเอง 

       ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพบนนั้น - จะไม่เป็นไปตามภาพนะครับ! คือหมายความว่า ทางต้นฉบับเขาบอกว่า ให้เอาเชือกอีกด้านหนึ่ง Loop คือคล้องเป็นห่วงเข้ากับตัวที่คล้อง / จากนั้น ก็เอาเชือกที่เหลือมาพันกันเป็นปม ( คือว่าในรูปข้างบน ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่นั้น เขาแค่เอาเชือกไปคล้องไว้กับตัวห่วงเฉยๆ แต่ความจริง มันจะต้องเอาเชือกคล้อง ( กับตัวห่วง ) เสร็จแล้ว ก็เอามาพันกันให้เป็นปมด้วย  แต่ผมหาภาพการพันกันเป็นปมไม่ได้ ก็เลยต้องใช้ภาพข้างบน แล้วประกอบคำอธิบายเอาน่ะครับ )


       ขั้นตอนที่สาม ก็ให้บริหารเหมือนในภาพข้างล่างนี้เลยครับ

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

      สำหรับตัวต้นฉบับ เขาเขียนวิธีบริหารท่านี้ เอาไว้ดังข้างล่างนี้ครับ

       ยืนที่หน้าเครื่องอุปกรณ์เคเบิล ( Cable Station ) ,หันหน้าเข้าหาราง ( หมายถึงตัว พินล็อค ) ด้านใดด้านหนึ่ง จากนั้น ให้เอาเชือกคล้องไว้กับที่จับ  แล้วพันเชือกส่วนที่เหลือเข้ากับตัวมันเอง

       ให้มือสัมผัสกับตัวยาง ( Rubber ) ที่อยู่ด้านปลายของเชือก ,จากนั้นก็เริ่มดึงเชือกออกไปทางด้านหลัง ในลักษณะที่แขนยังเหยียดตรงอยู่

       ท่านี้ เมื่อดูเผินๆแล้ว มันจะเหมือนว่าคุณกำลังบริหารท่า Tricep Kickback อยู่ เพียงแต่ว่าในท่า Tricep Kickback นั้น จะมีช่วงที่คุณงอข้อศอก  แต่ในท่านี้ ( คือท่า One Arm Rear Delts on Cable Station ) แขนคุณจะต้องเหยียดตรงตลอดเวลา / และข้อแตกต่างอีกอันหนึ่งก็คือ ท่า Tricep Kickback มีไว้บริหารกล้ามไทรเซบ  แต่ท่านี้ ( คือท่า One Arm Rear Delts on Cable Station )  มีไว้บริหาร กล้ามหัวไหล่ด้านหลัง

- END -