Tuesday, March 24, 2020

ONE-ARM PULLDOWNS


ONE-ARM PULLDOWNS

( ภาพบน ) อธิบาย - การบริหารท่านี้ ไม่ต้องนั่งหันหน้าเข้าเครื่อง

ที่ถูกต้องจะทำอย่างรูปข้างล่างนี้ครับ


      เทคนิคคือ เวลาจับ "ที่จับ" จะต้องเหยียดแขนให้สุดจริงๆ เพื่อให้กล้ามเนื้อปีก ถูกเหยียด ได้มากที่สุด
จากจังหวะ 1 ไปจังหวะ 2 หายใจออก ( ดึงที่จับลง ให้หายใจออก )

จากจังหวะ 2 กลับมาจังหวะ 1 หายใจเข้า ( ผ่อนที่จับกลับขึ้นที่เดิม ให้หายใจเข้า ) พอที่จับกลับไปอยู่ที่เดิมแล้ว ( คือเหยียดแขนสุดแล้ว ) ให้นับว่า "1"

       ทำซ้ำทั้งหมดอีก ( กดที่จับลง แล้วผ่อนที่จับขึ้น ) นับว่า "2" ทำอย่างนี้เรื่อยไปจนครบจำนวนครั้งที่กำหนด เช่นครบ 8 ครั้ง ก็เปลี่ยน มืออีกข้าง มาจับแทน ( อย่าลืมหันหน้าไปทางด้านตรงข้ามด้วยนะครับ ) แล้วก็ทำแบบเดียวกัน นับให้ได้ 8 ครั้งเท่ากัน


- END -