Wednesday, March 25, 2020

PULL DOWN WITH V - BAR


PULL  DOWN  WITH  V - BAR

การจับด้วยที่จับแบบนี้ จะช่วยสร้างความหนาให้กล้ามปีก

จังหวะที่ 1 เริ่มด้วยการ หันหลัง ให้เครื่องมือ จากนั้นใช้มือทั้งสองข้างจับวีบาร์ที่ห้อยอยู่เหนือศีรษะเรา แล้วนั่งลงโดยให้แผ่นน้ำหนักของเครื่องมือ ถ่วงน้ำหนักลงจนแขนเราต้องเหยียดจนสุด ทำให้กล้ามปีกเราถูกดึงขึ้นไปด้วย แล้วหายใจเข้าลึกๆ  

ทำความรู้สึกว่ากำลังออกแรงจากกล้ามปีก (อย่าให้รู้สึกว่าออกแรงจากกล้ามแขน) ค่อยๆดึงบาร์ลงมาพร้อมกับเริ่มหายใจออก และอย่าเอนหลังไปทางด้านหลังเพื่อช่วยในการดึงน้ำหนักลงมา เพราะจะทำให้กล้ามปีกออกแรงบริหารน้อยลงทันที ดึงวีบาร์ลงมาจนแตะยอดอก ตามภาพจังหวะที่ 2 ก็หายใจออกหมดปอดพอดี เกร็งกล้ามบริเวณส่วนกลางของหลังแล้วค้างอยู่ในจังหวะนี้ 2 วินาที

ค่อยๆผ่อนบาร์กลับขึ้นไป พร้อมกับเริ่มหายใจเข้า จนเมื่อบาร์อยู่จุดสูงสุดในจังหวะที่ 1 เราก็จะหายใจเข้าเต็มปอดพอดี แล้วนับว่า "1"

บริหารซ้ำ แล้วนับว่า "2" ,"3" ตามลำดับ จนครบจำนวนครั้งที่กำหนดไว้ เช่นครบ 10 ครั้ง ก็ถือเป็น 1 เซท พัก 1 นาทีแล้วเริ่มบริหารเซทต่อไป

หมายเหตุ - 1.จากจังหวะที่ 1 ไปจังหวะที่ 2 นั้นหายใจออกครั้งเดียว และจากจังหวะที่ 2 กลับไปจังหวะที่ 1 ก็หายใจเข้าครั้งเดียวเช่นกัน

                 2.อุปกรณ์การจับสำหรับท่านี้มีหลายแบบครับ 

END -