Wednesday, March 25, 2020

Pec Deck


Pec Deck

เริ่มด้วยการนั่งบนอุปกรณ์เพ็กเด็กซ์ ดังภาพข้างบน


จังหวะที่ 1 - กางแขนใช้มือจับ Handle ของอุปกรณ์


จังหวะที่ 2 - ใช้แรงจากกล้ามหน้าอก หุบแขนเข้าหากันทั้งซ้ายและขวาพร้อมกับเริ่มหายใจออก  จนเมื่อแขนทั้งสองข้างมาบรรจบกัน แล้วก็จะหายใจออกหมดปอดพอดี


กางแขนออกไปสู่ จังหวะที่ 1 อย่างช้าๆพร้อมกับเริ่มหายใจเข้า  จนเมื่อกลับไปอยู่ใน จังหวะที่ 1 แล้วก็จะหายใจเข้าเต็มปอดพอดี นับว่า "1"


บริหารซ้ำตั้งแต่เริ่มต้น นับต่อไปว่า "2" "3" จนครบจำนวน Rep ที่กำหนดไว้ เช่นครบ 15 Reps  ก็ถือว่าเป็น 1 เซท พักระหว่างเซท 1 นาทีแล้วจึงเริ่มบริหารเซทต่อไป


การจับอุปกรณ์ มีหลายแบบนะครับ
ใช้มือจับ Handle  พร้อมกับใช้แขนท่อนปลายนาบไปกับ เบาะของอุปกรณ์

ใช้มือจับ Handle อย่างเดียว

ใช้แขนท่อน "ดัน" ไปที่ เบาะของอุปกรณ์

- END -