Wednesday, March 25, 2020

Pec-deck Lat Contraction


Pec-deck Lat Contraction

        ผู้ที่คิดค้นท่านี้คือคุณ โทนี่  ฟรีแมน คนที่เห็นในภาพข้างบนนี้นะครับ / โดยคุณโทนี่ ได้พูดไว้ดังนี้นะครับ ( คือคำพูดที่ผมจะพิมพ์ต่อไปนี้ เป็นคำพูดของคุณโทนี่นะครับ )


ผมคิดค้นท่าออกกำลังที่ไม่เหมือนใครอันนี้ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารบริเวณ "ส่วนกลางด้านบน" ของกล้ามหลังนะครับ

       เริ่มต้นด้วยการนั่งลงบนอุปกรณ์เพ็กเด็กซ์ แต่ให้นั่งหันหน้าเข้าหาอุปกรณ์ ( Webmaster - ตามปกติ อุปกรณ์นี้เขาออกแบบมาสำหรับการนั่งหันหน้าออกจากอุปกรณ์ แต่คุณโทนี่ ให้นั่งหันหน้าเข้าหาอุปกรณ์เหมือนในภาพ จังหวะที่ 1 ในภาพข้างบนนี้ )

       จากนั้นให้กางแขนทั้งสองข้างออก ให้แขนทั้งสองข้างขนานกับพื้น

       ให้บริเวณ "ไทรเซบ" ของแต่ละข้าง สัมผัสกับเบาะแต่ละข้าง  เหมือนในภาพ จังหวะที่ 1 


       จากนั้น ให้ออกแรงไปที่แขนทั้งสองข้าง เพื่อดันเบาะไปทางด้านหลังให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 

       มันคือการเคลื่อนที่ 
กระดูกสะบัก ทั้งสองข้างเข้าหากัน


       การเคลื่อนที่ของกล้ามเนื้อ ( Range of Motion ) จาก จังหวะที่ 1 ไปเป็น จังหวะที่ 2 เป็นไปเพียง "สั้นๆ" เท่านั้น

      สิ่งที่สำคัญที่สุดของท่านี้ก็คือ เวลาที่บริหาร คุณต้องออกแรงให้มากที่สุดในการหดเกร็งกล้ามเนื้อหลัง ตรงส่วนที่อยู่บริเวณตรงกลาง ด้านบน


- END -