Wednesday, March 25, 2020

Press Downs หรือ Push Downs


Press Downs  หรือ Push Downs

     ท่า Press Downs หรือบางคนก็เรียกว่าท่า Push Downs นั้น ก็คือการบริหารกล้ามไทรเซบ ด้วยการจับบาร์ หรือจับเชือก แล้วกดลง / โดยบาร์หรือเชือกนั้น จะ "เกี่ยว" ( attach ) กับแมชชีนที่มีสายสลิง ที่มีลูกรอกอยู่เหนือศีรษะของผู้ฝึก อีกทีหนึ่ง

       ตามปกติ เมื่อหนังสือต้นฉบับ กำหนดไว้ว่าผู้ฝึก ใช้บาร์ประเภทไหน หรือใช้เชือกแทนบาร์ แล้วล่ะก็  ต้นฉบับก็จะระบุชื่ออุปกรณ์นั้น ( บาร์สั้น ,วีบาร์ ,เชือก ) ไว้ในชื่อท่านั้นด้วย เช่นบอกว่า Press Down with V Bar เป็นต้น


      สำหรับการ หงายมือ จับบาร์ แล้วกดบาร์ลง  มันจะมีศัพท์คำว่า "Reverse - Grip" อยู่ในชื่อท่าด้วย ( คือเรียกชื่อท่านี้ว่า Reverse - Grip Press Downs ) / ดังนั้น ท่านี้ จึงไม่ใช่การ Press Downs หรือ Push Downs

      ส่วนท่า Straight Arm Pull Downs  แม้ว่าดูเผินๆ จะคล้ายกับท่า Press Downs มาก แต่ว่าท่าในภาพข้างบนนี้ เป็นการบริหาร "กล้ามปีก" ไม่ใช่การบริหารกล้ามไทรเซบ

       ดังนั้น ท่า Straight Arm Pull Downs ในภาพข้างบนนี้ จึงไม่ใช่การ Press Downs หรือ Push Downs 

สรุปว่า เมื่อหนังสือต้นฉบับบอกว่า ให้บริหารด้วยท่า Press Downs หรือ Push Downs นั้น ก็หมายถึงว่า ให้บริหารด้วยท่าใดท่าหนึ่ง ในข้างล่างนี้

Press Downs with V Bar

Press Downs with Rope

Press Downs with Bar


- END -