Wednesday, March 25, 2020

PRESS DOWN WITH V BAR


 PRESS  DOWN WITH V BAR

เริ่มต้นด้วยการหาที่จับ ซึ่งจะเป็นแบบตัววี 

จังหวะที่ 1 กด ที่จับ ลงมาจนกระทั่ง แขนท่อนปลาย  ขนานกับพื้น ค้างไว้ในจังหวะนี้ (ดังนั้นถ้าพูดว่ากลับมาที่จังหวะที่ 1 ก็หมายถึงให้มาอยู่ในท่านี้เลย ไม่ต้องปล่อยให้ ที่จับ กลับขึ้นไปข้างบนอีก)

 จังหวะที่ 2 ทำให้ทั้งร่างกายเหมือนถูกล็อคอยู่กับที่ทั้งหมด จากนั้นให้ขยับได้แค่แขนท่อนปลาย โดยใช้มือกด ที่จับ ลงไปข้างล่างตรงๆ พร้อมกับเริ่มหายใจออก เมื่อถึงจุดต่ำสุด (โดยที่ร่างกายส่วนอื่นไม่ขยับเลย) ก็จะหายใจออกหมดปอดพอดี (ท่านี้จะเป็นการบริหารกล้ามท้องไปด้วย)  แล้วค้างไว้ในจังหวะนี้ 2 วินาที

ผ่อน ที่จับ กลับมาสู่จังหวะที่ 1 อย่างช้าๆ พร้อมกับเริ่มหายใจเข้า จนกระทั่งแขนท่อนปลายกลับมาขนานกับพื้นตามภาพในจังหวะที่ 1 แล้วก็จะหายใจเข้าเต็มปอดพอดี แล้วนับว่า "1"

บริหารซ้ำเช่นนี้อีก แล้วนับต่อไปเป็น "2" "3" ตามลำดับ จนครบจำนวนครั้งที่กำหนดไว้ เช่นครบ 12 ครั้ง ก็ปล่อย ที่จับ ออกจากมือ แล้วถือเป็น 1 เซท พักระหว่างเซท 1 นาทีแล้วจึงเริ่มบริหารเซทต่อไป


- END -