Wednesday, March 25, 2020

Pullover and Press


Pullover and Press


        ท่าบริหารท่านี้ ถูกนำมาถ่ายทอดโดยคุณ Rich Gaspari   คนในภาพข้างบนนี้นะครับ / และข้างล่างนี้คือคำพูดของคุณริช จากนิตยสาร Flex ฉบับเดือนเมษายน 2016 ครับ

       "สำหรับท่าบริหารอันนี้ เป็นท่าฝึกที่เก่าแก่มากๆ เคยโด่งดังและถูกใช้อย่างแพร่หลายเมื่อประมาณ 70 กว่าปีมาแล้ว  จากนั้นก็เงียบหายไป แต่มาถึงทุกวันนี้ ท่าบริหารนี้ก็ถูกปัดฝุ่นนำเอามาใช้กันอีกครั้ง / วิธีบริหารเป็นดังนี้ครับ

      เริ่มต้นบริหารด้วยการนอนหงายบนม้าราบ จากนั้นก็ใช้มือทั้งสองข้างจับบาร์เบลล์โดยจับบาร์แบบแคบ ( คือมือทั้งสองข้างห่างกันแบบแคบ ) และถือบาร์อยู่เหนือศีรษะ


      จากนั้นให้ทำ Pull over ซึ่งก็คือการยกบาร์เบลล์จากบริเวณเหนือศีรษะ ให้มาอยู่ที่บริเวณหน้าอก


      จากนั้นก็ให้ดันบาร์เบลล์ขึ้นไปข้างบนตรงๆนี้ 


      จากนั้นก็ผ่อนบาร์กลับลงมาที่หน้าอก


      จากนั้นก็ยกบาร์เบลล์ข้ามศีรษะไป ซึ่งก็คือการกลับไปอยู่ใน จังหวะที่ 1

       ขั้นตอนทั้งหมดที่พูดมานี้ นับเป็น 1 rep

       จากนั้น ก็เริ่มขั้นตอนทั้งหมดใหม่ แล้วนับเป็น rep ที่ 2 / rep ที่ 3 .... จนครบจำนวน rep ที่กำหนดไว้ในเซทนั้น


       ท่าบริหารท่านี้มีประโยชน์กับกล้ามเนื้อหลายส่วน อันได้แก่

       กล้ามหลังและกล้ามหน้าอกของคุณ จะถูกบริหารไปพร้อมๆกัน


       ท่านี้ จริงๆแล้วกล้ามไทรเซบจะได้รับประโยชน์มากที่สุด ( กล้ามไทรเซบ จะได้รับการบริหารมากกว่ากล้ามหลังและกล้ามหน้าอก )

       กล้ามไทรเซบจะถูกเหยียดเป็นอย่างมากตอนที่ผู้บริหารกำลังทำ Pullover ( คือใน จังหวะที่ 1 ไป จังหวะที่ 2 )


       และกล้ามไทรเซบจะหดเกร็งเป็นอย่างมากตอนที่ผู้บริหารกำลังทำท่า Press ( คือใน จังหวะที่ 2 ไป จังหวะที่ 3 )


- END -