Wednesday, March 25, 2020

Push up Higher with Power Tower Dip Station Pull Up Bar


Push up  Higher with Power Tower Dip Station Pull Up Bar

        การบริหารท่านี้ มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร ที่บริหารท่า Push up แบบธรรมดา กับอุปกรณ์นี้ "ไม่ไหว" ได้บริหารได้

       คำว่าทำท่า Push up แบบธรรมดา กับอุปกรณ์นี้ "ไม่ไหว" ก็หมายถึงว่า ผู้บริหารไม่มีแรงพอ หรือมีอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อหน้าอก หรือมีอาการ ก้มหน้าแล้วมึนหัว  ก็เลยบริหารตรงที่ ที่จับ ด้านล่าง "ไม่ไหว


       ให้ Push up โดยใช้ที่จับที่อยู่สูงขึ้น  คือให้ใช้มือทั้ง 2 ข้าง จับ ที่จับ ตรงบริเวณที่มี วงกลมเส้นขอบสีเขียว ทั้ง 2 วง ล้อมรอบอยู่ในภาพข้างบนนี้ แล้วบริหารท่า Push up

       พอดีว่า ภาพวีดีโอแบบที่ผมต้องการจะสื่อสารให้เพื่อนสมาชิกดูมันไม่มีนะครับ ก็เลยเอาวีดีโอข้างล่างนี้มาให้ดู เพื่อเป็นแนวทาง

       คือหมายความว่า เวลาดูวีดีโอข้างล่างนี้ คุณก็ทำท่าบริหารเหมือนในวีดีโอทุกประการ เพียงแต่ เปลี่ยนมือทั้งสองข้าง ไปจับ ที่จับ        การบริหารท่า Push up โดยจับ ที่จับ ตรงบริเวณที่มี วงกลมเส้นขอบสีเขียว ทั้ง 2 วง ล้อมรอบอยู่ในภาพข้างบนนี้ แล้วบริหารท่านี้นั้น มีข้อดีคือ

       ผู้บริหารที่มีอาการบาดเจ็บที่หน้าอก ,หรืออยู่ในช่วงพักฟื้นหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาล ยังไม่ค่อยมีแรง , จะสามารถบริหารหน้าอกได้  เพราะว่าท่านี้ ใช้แรงบริหารน้อย


       ผู้บริหารที่ ก้มหน้าแล้วมึนหัว ,หน้ามืด จะสามารถบริหารหน้าอกได้ด้วยท่านี้ "ดีกว่าไม่ได้บริหารหน้าอกเลย"

       คือหมายความว่า พอมีอาการก้มหน้าบริหารแล้วมึนหัว ,หน้ามืด แล้วก็เลยหาเหตุไม่บริหารกน้าอกเลย  / ซึ่งต้องแก้ด้วยการบริหารท่านี้

       เหตุผลก็เพราะว่า เมื่อบริหารด้วยท่านี้ จะ "ไม่มีการก้มศีรษะมาก" คือ มีการคว่ำหน้าแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ดังนั้น จึงไม่เกิดอาการมึนหัว ,หน้ามืด เพราะการก้มหน้ามากเกินไป แต่อย่างใด


- END -