Wednesday, March 25, 2020

REVERSE BARBELL ROW ON SMITH MACHINE


REVERSE  BARBELL  ROW ON SMITH MACHINE

ท่านี้บริหารเหมือนท่า BARBELL ROW  มีต่างกัน 2 ประการคือ

            1.ให้หงายมือทั้งสองข้างจับบาร์เบลล์

            2.ใช้อุปกรณ์ สมิท  แมชชีน

หมายเหตุ  ควรตั้งลำตัวให้ได้มุม 70 องศากับพื้นห้อง จะทำให้อยู่ในตำแหน่งที่ยกน้ำหนักได้มากที่สุด และทำให้ กล้ามหลังส่วนล่าง เข้ามาช่วยออกแรงน้อยที่สุด ( ซึ่งเป็นแง่ดี เพราะทำให้กล้ามปีกได้ออกแรงโดยลำพังเต็มที่ )

- END -