Wednesday, March 25, 2020

REVERSE BARBELL ROW


REVERSE  BARBELL  ROW หรือเรียกว่า YATES ROW


ท่านี้บริหารเหมือนท่า BARBELL ROW (คลิ๊กเพื่อดู) มีต่างกัน 2 ประการคือ

            1.ให้หงายมือทั้งสองข้างจับบาร์เบลล์

            2.หัวเข่าทั้งสองข้างอยู่ชิดกันตลอดเวลาที่บริหาร

            3.ดอเรียน  เยทส์ ผู้คิดค้นท่านี้ แนะนำว่าให้ยกหลังขึ้นทำมุม 70 องศากับพื้นห้อง จะทำให้อยู่ในตำแหน่งที่ยกน้ำหนักได้มากที่สุด และทำให้ กล้ามหลังส่วนล่าง เข้ามาช่วยออกแรงน้อยที่สุด (ซึ่งเป็นแง่ดี เพราะทำให้กล้ามปีกได้ออกแรงโดยลำพังเต็มที่)

ท่านี้ คิดค้นโดย ดอเรียน  เยทส์ จึงเรียกว่าท่า เยทส์ โรว์ (Yates Row)

- END -