Wednesday, March 25, 2020

REVERSE CALF RAISE


REVERSE CALF RAISE

สำหรับบริหาร กล้ามน่องส่วนหน้า ( ทิบิเอลิส แอนทีเรีย )

จังหวะที่ 1 ยืนโดยเอาส้นเท้าวางไว้บนท่อนไม้หรือก้อนอิฐที่วางอยู่บนพื้น   ลดระดับนิ้วเท้าลงไปให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้

จังหวะที่ 2 ยกปลายนิ้วเท้าขึ้น ให้มีความรู้สึกว่า กล้ามน่องส่วนหน้า  กำลังถูกหดตัวมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

เหยียดปลายเท้าลง จนเมื่อกลับไปสู่จังหวะที่ 1 โดยสมบูรณ์แล้ว ก็นับว่า "1"

บริหารซ้ำตั้งแต่ต้นอีกรอบแล้วนับว่า "2" "3" ต่อไปตามลำดับจนครบจำนวนครั้งที่กำหนดไว้ เช่นนับครบ 20 ครั้ง ก็ถือเป็น 1 เซท พักระหว่างเซท 2 นาทีแล้วเริ่มบริหารเซทต่อไป

หมายเหตุ - ให้บริหาร 20 ถึง 30 ครั้งโดยไม่ต้องใช้แผ่นน้ำหนัก (ให้ใช้น้ำหนักตัวของตัวเราเท่านั้น)

                      - หากต้องการเพิ่มความหลากหลายในการบริหาร ก็ให้ใช้นิ้วเท้าสอดเข้าไปใต้แผ่นบาร์เบลล์  เพื่อที่เวลาเรายกนิ้วเท้าขึ้น จะได้มีแรงต้านกดไว้ที่นิ้วเท้าของเราตลอดเวลา

- END -