Wednesday, March 25, 2020

ROMANCHAIR - SITUP


ROMANCHAIR - SITUP

 จังหวะที่ 1 นั่งบนเก้าอี้โรมันแชร์ สอดเท้าไว้ใต้ที่ยึด ต้องแน่ใจว่า สอดเท้าไว้ใต้ที่ยึดอย่างมั่นคงแล้ว จากนั้นให้เอามือประสานกันไว้ หรือหากต้องการความเข้มข้นในการฝึกมากขึ้น ก็อาจจะถือแผ่นน้ำหนักเอาไว้ก็ได้

จังหวะ 2 เริ่มเอนร่างกายท่อนบนไปทางด้านหลัง พร้อมกับเริ่มหายใจเข้า จนเมื่อแผ่นหลังทำมุม 70 องศากับพื้นห้องแล้ว ก็หยุดไว้แค่นั้น และเป็นจังหวะที่หายใจเข้าเต็มปอดพอดี
จากนั้น จึงใช้แรงจากกล้ามท้อง ดึงตัวกลับขึ้นมาพร้อมกับเริ่มหายใจออก  จนเมื่อกลับมาอยู่ในจังหวะที่ 1 โดยสมบูรณ์แล้ว ก็หายใจออกหมดปอดพอดี นับว่า "1"
บริหารซ้ำตั้งแต่เริ่มต้น แล้วนับต่อไปว่า "2" "3" จนครบจำนวนครั้งที่กำหนดไว้ เช่นครบ 15 ครั้ง ก็ถือเป็น 1 เซท พักระหว่างเซท 1 นาที แล้วจึงเริ่มบริหารเซทต่อไป

END -