Wednesday, March 25, 2020

REVERSE - GRIP FRONT PRESS


REVERSE - GRIP  FRONT  PRESS

ท่านี้เป็นท่าบริหารหัวไหล่ด้านหน้า และหน้าอกส่วนบนไปพร้อมๆกัน

จังหวะที่ 1 หงายมือถือบาร์ไว้   โดยให้มือทั้งสองข้างห่างกันเท่ากับความกว้างของบ่าตัวเอง  และหนีบศอกไว้ข้างลำตัวให้มากที่สุด
จังหวะที่ 2 ยกบาร์เบลล์ขึ้นมาพร้อมกับเริ่มหายใจออก ยกให้ตัวบาร์ผ่านไหปลาร้าขึ้นมา โดยให้ห่างกระดูกไหปลาร้า ไม่เกิน 2 นิ้ว
จังหวะที่ 3 ยกบาร์เบลล์ขึ้นไปตรงๆ โดยใช้แรงจาก กล้ามหัวไหล่ด้านหน้า  เมื่อเหยียดบาร์เบลล์ขึ้นไปสุดแล้ว จะต้อง ไม่ล็อคข้อศอก  และจะหายใจออกหมดปอดพอดี
ผ่อนบาร์กลับลงมา  พร้อมกับเริ่มหายเข้า จนเมื่อบาร์ลงมาอยู่จุดต่ำสุดในจังหวะที่ 1 แล้วก็หายใจเข้าเต็มปอดพอดี แล้วนับว่า "1"
เริ่มบริหารซ้ำใหม่ตั้งแต่ต้น แล้วนับต่อไปเป็น "2" "3" ตามลำดับ จนครบจำนวนครั้งที่กำหนดไว้ เช่นครบ 10 ครั้ง ก็ถือเป็น 1 เซท พักระหว่างเซท 1 นาที แล้วจึงเริ่มบริหารเซทต่อไป

END -