Saturday, March 28, 2020

Straigh Arm Pulldown


Straigh Arm Pulldown

จาก จังหวะ 1 ไป จังหวะ 2  หายใจออก ( กดบาร์ลงหายใจออก )


จาก จังหวะ 2 กลับมา จังหวะ 1 ให้หายใจเข้า ( ผ่อนบาร์ขึ้นที่เดิม ให้หายใจเข้า )


คำอธิบายจากเจ้าของภาพข้างบน

       "เวลาที่ผมฝึกท่านี้ มันให้ความรู้สึก เหมือนตอนกำลังฝึก ท่า PullOver ด้วยลูกดัมเบลล์เลยทีเดียว  ผมจะจับบาร์ด้วยความกว้างเท่ากับหัวไหล่ของผม

       ยืนห่างจาก เครื่องพูลดาวน์แมชชีน  ประมาณ 2 - 4 ฟุต เหยียดแขนตรงไปข้างหน้า ให้สุดพอดีที่คานบาร์  จับบาร์ แล้วกดลงไปจนถึงบริเวณหน้าขา

       จากนั้นจึงผ่อนบาร์ให้กลับไปอยู่ใน จังหวะที่ 1 ใหม่ ซึ่งคานบาร์จะอยู่สูงกว่าศีรษะของผม เพื่อให้กล้ามเนื้อปีกได้เหยียดตึงอย่างเต็มที่   ข้อควรจำ สำหรับท่านี้คือ ให้แขนเหยียดตึงและ หลังเอนมาทางด้านหน้าเล็กน้อยเท่านั้น" - J J Marsh


- END -