Saturday, March 28, 2020

SPLIT SQUAT WITH DUMBBELLS


SPLIT SQUAT WITH DUMBBELLS

จังหวะที่ 1 - ถือดัมเบลล์ไว้ในมือทั้งสองข้าง ปล่อยให้แขนเหยียดตามธรรมชาติทางด้านข้างของลำตัว ,วางตำแหน่งเท้าให้ห่างกัน 3 ฟุต ,ปลายเท้าชี้ไปข้างหน้า ,เท้าข้างที่อยู่ข้างหน้าให้วางราบไปกับพื้น ส่วนเท้าข้างที่อยู่ด้านหลังให้เอาส่วน บริเวณ เนินปลายเท้า  เท้าทั้งสองข้างวางให้อยู่ "เกือบ" จะเป็นแนวเส้นตรงเดียวกัน แต่ให้ทรงตัวอยู่ได้ตามธรรมชาติ


จังหวะที่ 2 - งอเข่าพร้อมกับย่อตัวลง จนกระทั่งต้นขาด้านบน ( ของขาข้างที่ก้าวไปด้านหน้า ) "ขนาน" กับพื้น และหัวเข่าของขาด้านหลังเกือบจะแตะพื้น  รักษาร่างกายท่อนบนให้ตั้งตรงตลอดเวลา  ที่เน้นคือ อย่า ให้หัวเข่าของขาข้างที่อยู่ข้างหน้านั้น "ล้ำ" แนวเส้นของปลายเท้า  เพราะถ้าล้ำแนวเส้นนี้ออกไป นั่นแสดงว่าระยะห่างระหว่างเท้าทั้งสองข้าง "น้อยไป" ให้แก้ไขโดยเลื่อนเท้าไปข้างหน้าอีก ( ให้กว้างขึ้นอีก ) หยุดที่จังหวะนี้ประมาณ 2 วินาที จากนั้นจึงกลับไปสู่ จังหวะที่ 1 ใหม่


- END -