Saturday, March 28, 2020

STANDING ADDUCTION


STANDING ADDUCTION

            จังหวะที่ 1 - ใส่ผ้าพันกับเคเบิลไว้ที่บริเวณข้อเท้าหนึ่งข้าง  แล้วโยงไว้กับลูกรอกที่อยู่ใกล้ระดับพื้น ,ยืนหันข้างให้ลูกรอก เอาขาข้างที่ต้องการบริหารอยู่ห่างจากลูกรอกประมาณ 6 นิ้ว ,ใช้มือจับไว้ที่เสายึด เพื่อรักษาการทรงตัว ,หัวเข่าของขาอีกข้างหนึ่ง (ข้างที่ยังไม่ได้บริหาร) ให้งอเอาไว้เล็กน้อย กางขาออกพอประมาณ ให้ดูจากด้านหน้าแล้ว ความกว้างของหัวไหล่และสะโพกดูเป็นรูปสี่เหลี่ยม  ,มองตรงไปข้างหน้า
               จังหวะที่ 2 - ดึงขาข้างที่บริหาร ลากผ่านเส้นสมมติที่แบ่งครึ่งร่างกาย (Midline of your body - เส้นประตามภาพข้างล่าง) จนผ่านเท้าอีกข้างหนึ่ง (ข้างที่ไม่ได้บริหาร)  หยุดจังหวะประมาณ 2 วินาที จากนั้นค่อยๆผ่อนขาคืนอย่างช้าๆ จนกลับไปสู่จังหวะที่ 1 ให้ทำซ้ำไปเรื่อยๆจนครบเซท เช่นทำ 10 ครั้งต่อ 1 เซท แล้วค่อยเปลี่ยนมาบริหารขาอีกข้างหนึ่ง

- END -