Saturday, March 28, 2020

STANDING ABDUCTION


STANDING ABDUCTION 


             จังหวะที่ 1 - ใส่ผ้าพันกับเคเบิลไว้ที่บริเวณข้อเท้าหนึ่งข้าง  แล้วโยงไว้กับลูกรอกที่อยู่ใกล้ระดับพื้น ,ยืนหันข้างให้ลูกรอก เอาขาข้างที่ต้องการบริหารให้อยู่ไกลจากลูกรอกมากกว่าขาอีกข้างหนึ่ง (ที่ไม่ได้บริหาร)  ,ใช้มือจับไว้ที่เสายึด เพื่อรักษาการทรงตัว ,ไขว้ขาที่บริหารมาทางด้านหน้าของขาอีกข้างหนึ่ง ,มองตรงไปข้างหน้า
              จังหวะที่ 2 - ลากขาข้างที่บริหาร ออกไปทางด้านข้าง ให้ไกลที่สุดโดยมีขีดจำกัดคือ ไปไกลเท่าที่คุณจะ "ไม่เขย่งร่างกายท่อนบนขึ้น"  หยุดจังหวะประมาณ 2 วินาที จากนั้นค่อยๆผ่อนขาคืนอย่างช้าๆ จนกลับไปสู่จังหวะที่ 1 ให้ทำซ้ำไปเรื่อยๆจนครบเซท เช่นทำ 10 ครั้งต่อ 1 เซท แล้วค่อยเปลี่ยนมาบริหารขาอีกข้างหนึ่ง

- END -