Saturday, March 28, 2020

SUMO SQUAT


SUMO SQUAT 

             จังหวะที่ 1 - ยืนให้เท้าห่างจากกันสองเท่าของความกว้างหัวไหล่  ให้ปลายเท้าแต่ละข้างชี้ไปทาง 10 นาฬิกา และ 2 นาฬิกาตามลำดับ  เลือกใช้ดัมเบลล์ที่หนักจริงๆ ถือเอาไว้ด้วยมือทั้งสองข้าง เหยียดแขนตามธรรมชาติ ให้ดัมเบลล์อยู่ห้อยอยู่กลางหว่างขา โดยส่วนบนของดัมเบลล์จะติดอยู่กับบริเวณต้นขาด้านใน ,เชิดหน้าอกขึ้น ,ดึงหัวไหล่ไปข้างหลัง
               จังหวะที่ 2 - งอเข่าพร้อมกับย่อตัวลง จนกระทั่งต้นขาด้านบน "ขนาน" กับพื้น หยุดที่จังหวะนี้ประมาณ 2 วินาที จากนั้นจึงกลับไปสู่จังหวะที่ 1 ใหม่  สิ่งที่ต้องเอาใจใส่ก็คือต้องแน่ใจว่าตลอดเวลาที่บริหารนั้นทิศทางที่หัวเข่าชี้ไป จะต้องชี้ไปในทิศทางเดียวกับเท้าทั้งสองข้าง (คือ 10 นาฬิกา และ 2 นาฬิกา)

- END -