Saturday, March 28, 2020

Stretch Pushup


Stretch Pushup

วิธีบริหาร

       ให้วางเตียงยกน้ำหนักสองตัวไว้ข้างๆกัน หรือจะอุปกรณ์ก้าวขาขึ้นลง ( Step Platforms ) สองอัน วางไว้ข้างๆกันก็ได้  โดยให้ห่างกันประมาณ 3 ฟุต ( เหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้ )

       เอามือของเราแต่ละข้าง วางไว้บนอุปกรณ์แต่ละตัว

       ตอนนี้ท่าทางของเราก็คือการเตรียมตัวดันพื้นแบบมือห่างกันมาก ( Wide-grip pushup position )


       จากนั้นก็เริ่มบริหารเหมือนท่าดันพื้น ( Pushup ) ตามปกติ  ด้วยการลดระดับลำตัวลงมา / โดยเมื่อระดับลำตัวถึงจุดต่ำสุดแล้ว ระดับหน้าอกของเรา จะอยู่ใน "ระดับต่ำ" กว่าการดันพื้นตามปกติ เหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้ )

       จากนั้น ก็ดันตัวกลับขึ้นมา


- END -